sunnuntai 11. helmikuuta 2018

Millainen piha meille?


Pihasuunnittelu lähtee pihan käyttäjien tarpeista. Millaiseen käyttöön piha tulee, mitä siellä tehdään, ketkä sitä käyttävät ja millaisia toimintoja pihalle tarvitaan?

Eri aikakausien talot ja niiden arkkitehtuuri kaipaavat ympärilleen erilaiset kehykset. 

Ympäristökin sanelee osansa, millaisia piharatkaisuja kannattaa valita lukuisista vaihtoehdoista. Pihan käyttäjät ja toiminnot


Onko pihan käyttäjissä pelkästään aikuisia, vai käyttävätkö pihaa myös leikki-ikäiset? Onko perheessä liikuntarajoitteisia henkilöitä tai lemmikkieläimiä? Onko pihan turvallisuudelle, käytettävyydelle ja kestävyydelle erityisvaatimuksia? 


Pihalla voi olla tarvetta useille eri toiminnoille. Aikuiset haluavat ehkä terassin ja grillauspaikan. Pihasauna ja kasvihuone saattavat olla haaveena. Autot ja lumenkasaus tarvitsevat riittävän tilavan paikan. Lapset toivovat trampoliinia ja leikkipaikkoja. 


Koirat ja kissat tulee ottaa huomioon pihan suunnittelussa. Tarvitaanko kasvillisuuden suojaamista lemmikeiltä tai ulkoiluhäkki? 

Onko asukkaissa pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjiä, jolloin pihan pinnoitteet tulee harkita tarkoin. Suunnittelutyö alkaa pihan käyttäjien tarpeista ja tarvittavien toimintojen sijoittamisesta käytännöllisille paikoille.Kasvihuone on monen haaveena. Itse kasvatetut tomaatit maistuvat parhaimmalle.


Mitä pihasta poistetaan, mitä jätetään, mitä lisätään?


Mitkä asiat pihassa kaipaavat parannusta? Mikä pihassa on epäkäytännöllistä ja haittaa arjen sujumista? Tarvitaanko tuulensuojaa tai näkösuojaa? Onko pihassa epämiellyttäviä näkymiä, jotka halutaan peittää? Puuttuuko lumenkasauspaikka talvella?

Jos pihassa on huonokuntoista tai liikaa varjostavaa kasvillisuutta, lahoja puita, epätasaiset kulkuväylät tai huonosti kasvava nurmikko, ne voidaan suunnitelmassa merkitä poistettavien listalle. 

Mistä asioista pidät pihallasi? Onko tunnelma miellyttävä tai onko pihalla kasvillisuutta, jolla on tunnearvoa? Mitä ehdottomasti haluat säilyttää? Onko pihallasi jotakin, mitä voi käyttää uudelleen? Jos vanha kiveys on painunut, mutta kivet ehjiä, ne voidaan nostaa ylös, puhdistaa ja latoa kunnostetun pohjan päälle uudelleen. 

Isoja vanhoja puita ei kannata kaataa ilman harkintaa piharemontin alkaessa. Jokaisen puun kohdalla kannattaa huolellisesti miettiä, mitä sille tehdään. Uuden ison puun toimitusaika on pitkä. 

Vanhat puut eivät ole aina lahoja. Puun kunnon arvioimiseen saa apua puiden hoitoon perehtyneeltä arboristilta. Taajamassa puun kaatoon pitää kysyä kaupungin tai kunnan lupa. 

Pihan vanha säilytettävä kasvillisuus säästää kasvikustannuksissa. Vanhat puut kertovat tarinaa ajan kulumisesta. Vanhaa kasvillisuutta voi hoitotoimenpiteillä saada uuteen kukoistukseen. Pihaan lisättävät uudet asiat voidaan suunnitella olemassa olevien ja pihaan jäävien elementtien ehdoilla. Kaikkea ei aina tarvitse laittaa uusiksi.Vuosikymmeniä vanha koristeomenapuu on keväällä pihan kuningatar.Pihaan jätettävät kasvit ja muut elementit tulee suojata rakennustöiden ajaksi. Jos rakennettava alue rajoittuu metsään, raja on merkittävä, etteivät maanrakennuskoneet tallo metsänpohjaa rumaksi. Säilytettävät puut ja niiden juuristoalue on suojattava koneilta rakentamisen ajaksi. Suurien pihalaattojen päältä ei saa ajaa raskailla koneilla, koska ne halkeavat. 

Joskus säilytettävää kasvillisuutta joudutaan kaivamaan ylös rakentamisen tieltä tai suunnitelmassa niille on etsitty parempi kasvupaikka. Silloin ne on istutettava mahdollisimman pian uuteen kasvupaikkaan tai istutettava väliaikaisesti odottamaan lopullista istutusta.


Muotoratkaisut ja mittasuhteet


Kulkureittien ja istutusalueiden sekä muiden elementtien muoto vaikuttaa paljon pihan ulkonäköön. Onko istutusryhmä pyöreä vai suorakaiteen muotoinen? Tehdäänkö polusta kaareva vai suora? Kauneuden ja käytännöllisyyden tulisi kulkea käsi kädessä. Pihan muotokielen tulee sopia kokonaisuuteen. 

Pihan mittasuhteita taloon nähden kannattaa myös pohtia. Suuren talon pihaan sopivat suuret asiat, kuten suuret puut,  suuret istutusalueet ja leveät kulkuväylät. Pienen talon pihassa toimivat paremmin pienemmät elementit, jotta kokonaisuus on sopusuhtainen. 


Muunneltavuus ja pihanomistajien tarpeiden muuttuminen


Pihasta on hyvä suunnitella muunneltava, jolloin käyttäjien tarpeiden muuttuessa sitä voidaan muokata helpommin uusia tarpeita vastaavaksi ilman suurta urakkaa. 


Lasten trampoliinin jäädessä pois käytöstä, sen paikalle voidaan perustaa vaikkapa vanhoihin istutuksiin luontevasti liittyvä uusi istutusalue. Paikka voidaan myös laatoittaa kauniin pergolan alustaksi tai rakentaa huvimaja. Kun hiekkalaatikkoa ei enää tarvita, sen kauaskantoisesti valittuun kauniiseen kehikkoon voidaan perustaa yrttimaa tai tehdä siitä kasvilava.

Pihan käyttäjien ikääntyessä tärkeään asemaan nousevat asiat, jotka edistävät itsenäistä kotona selviytymistä. Kulkuväylien tulee olla sellaiset, että rollaattorillakin pääsee kulkemaan, eikä liukastumisesta ole vaaraa. 

Taksilla on mahduttava ajamaan oven eteen. Valon tarve näkemisessä korostuu iän myötä ja pihavalaistus on oltava riittävä. Pihan helppohoitoisuutta on mahdollista lisätä monilla ratkaisuilla. 

Piha kannattaa suunnitella kauaskantoisesti ja tulevaa ennakoiden. Kaikilla pihanomistajilla elämä tuo kuitenkin muutoksia mukanaan.


Pihan koko


Jos piha on pieni ja käyttäjillä on paljon toiveita, voidaan taitavalla suunnittelulla ja toimintojen yhdistelyllä saada pieneenkin tilaan mahtumaan paljon. Hyvän suunnittelun merkitys korostuu, kun tilaa on vähän. 

Talon tai ulkosaunan ympärille voidaan rakentaa oleskeluterassi, terassille kesäkeittiö ja terassille pieni kasvihuone. Terassille voidaan upottaa laatikoita koristeistutuksille, hyötykasveille tai hiekkalaatikko lapsille. 

On myös olemassa kauniita tapoja verkottaa terassi vaikka lemmikkieläinten ulkoilua varten. Koriste- ja hyötykasveja voi istuttaa lomittain ja kerroksittain, säästää tilaa ja saada kauneus ja hyöty samalla kertaa. 

Pienessä pihassa kannattaa ajatella myös vertikaalisesti, köynnökset ja seinäpuutarhat mahtuvat kapeaankin tilaan. Amppelit ja ruukut antavat lisää istutusmahdollisuuksia.

Suurta pihaa ei ole aina tarvetta suunnitella ja rakentaa kokonaan yksityiskohtaisesti, vaan usein osa tontista voidaan jättää luonnontilaan, perustaa niitty tai tuoda paikalle helppohoitoista kunttaa. Tarkemmin rakennettu ja hoidettu piha keskittyy tällöin eniten talon ympäristöön ja pihan sisääntuloon.
Valkokukkainen köynnösruusu `Pohjantähti`verhoaa pergolan pylvästä.


Pihan ulkonäkö ja tyyli


Pihan tulisi aina sopia talon tyyliin ja ympäristöönsä. Kaupungin omakotialueella voi etsiä vinkkejä naapurien kasvillisuudesta, kiveyksistä, pihan rakenteista ja muotokielestä. Piha sopii luontevasti asuinalueensa tyyliin, jos sinne sijoitetaan jotain samoja elementtejä kuin lähiseudun pihoissakin on. 

Kaupungin omissa pihan rakentamista koskevissa määräyksissä saattaa olla myös ohjeistusta, mitä omaan pihaan on sallittua istuttaa tai rakentaa.


  Portti talon tyyliin.

Maaseudulla rakentamisen ja pihan suhteen määräykset ovat väljempiä. Maaseudullakin pihan sovittamista ympäristöönsä voi suunnitella katselemalla ympärilleen. Mitä kasvillisuutta tai luonnon elementtejä ympäröivästä luonnosta löytyy? Voisiko viitteitä siihen löytyä myös meidän pihastamme? 

Puutarhatyylejä on paljon erilaisia. Tyyli voi tarkoittaa tiettyä kasvillisuutta, tunnelmaa, aikakautta, elementtejä, kulttuuria tai väriä, jonka ympärille puutarha kietoutuu kokonaan tai osittain. 

Tyyleistä löytyy niin metsäpuutarha, englantilainen maisemapuutarha, cottage garden, barokkipuutarha, japanilainen puutarha, valkokukkainen kuupuutarha kuin romanttinenkin puutarha. Näitä voi noudattaa tarkasti tai ottaa niistä ideoita pihaansa talo ja ympäristö huomioiden. 

Mummonmökin puutarhaan sopivat eri asiat, kuin modernin kivitalon pihaan. Pelkästään havukasveista koostuva piha on luultavasti hienostunut valinta kivitaloon. 

Mummonmökin pihaan havut sopivat myös, mutta eivät yksinään. Wanhasta ajasta muistuttavat havukasvit haluavat seurakseen perennoja ja lehtipensaita sekä -puita.

Toisaalta modernin kivitalon omistaja ehkä pitää myös perennoista, mutta nekin kannattaa valita talon henkeen sopiviksi. Onneksi kaikissa kasviryhmissä on valinnanvaraa tyylin, ulkonäön ja hoitovaatimusten suhteen.  Romanttinen ruusutarha
Kuunliljat ovat näyttäviä lehtiperennoja.Metsän tunnelmaa.


Talolle arvoisensa puutarha


Talon ikä ja arkkitehtuuri kertovat osaltaan, millainen puutarha sen ympärille sopii. Eri aikakausina ovat olleet suosittuja eri kasvit ja materiaalit. Istuttamalla talon rakennusvuoden muotikasveja, voi sitoa talon ja puutarhan yhteen. Mukaan voi ottaa ideoita tästä päivästä, kasveja, kiveystä tai muita elementtejä. Pihakin saa elää ja muuntua ajan mukana kunkin aikakauden ja käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Pihan tulisi olla myös ulkoiselta arvokkuudeltaan (ja rahalliselta arvoltaan) sopivassa suhteessa talon arvokkuuteen. Miljoonataloon sopivat erilaiset ratkaisut, kuin puolen miljoonan taloon, jotta talo ja puutarha ovat tyylikkäästi samassa mittakaavassa.

Ulkoisessa arvokkuudessa ja hinnassa on runsaasti vaihtoehtoja, olipa kyseessä pihan rakennusmateriaalit tai kasvit. Portaita voi tehdä graniitista tai kestopuusta. Aidaksi voidaan valita puusäleaidan sijaan arvokkaampi kiviaita tai teettää aita metallista. Kasvillisuus voi koostua edullisista pihan peruskasveista tai hinnakkaammista kasviharvinaisuuksista.


Oman pihan suunnittelu aloitetaan pihankäyttäjien tarpeista. Tarvittavat toiminnot sijoitetaan käytännöllisille paikoille ja niille varataan riittävästi tilaa. Pihaa tarkastellaan kriittisin silmin, mikä on säilyttämisen arvoista ja mikä kaipaa parannusta? Piha sovitetaan taloon ja ympäristöön sopivaksi valitsemalla tyylikkäästi muodot, mittasuhteet, materiaalit ja kasvit. 

Seuraavassa postauksessa 

ideoita pihan kiveyksiin!
Tervetuloa mukaan!https://www.facebook.com/pihasuunnittelusaarberg/

4 kommenttia:

 1. Varteenotettavia seikkoja! Hieno ja perusteellinen postaus.

  VastaaPoista
 2. Kiitos! Pihaa suunnitellessa on kyllä paljon huomioon otettavia asioita. Seuraavissa postauksissa kirjoitan niistä lisää.

  VastaaPoista
 3. Todella hyödyllinen postaus, hyvin kirjoitettu! Aurinkoista alkanutta viikkoa!

  VastaaPoista
 4. Hienoa kuulla, että tästä oli hyötyä! Mukavaa viikkoa sinnekin!

  VastaaPoista

Vaihtoehtoja nurmikolle?

I so nurmikko on eniten työtä vaativa osa pihaa. Nurmikko on edullinen perustaa, mutta hoito tulee kalliiksi, jos laskee vaikka pelkkään ...